Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit verwerking calorische waarde van groen gas

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen op het gezamenlijke voorstel van Netbeheer Nederland en de Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU). Dit besluit regelt de voorwaarden voor  de administratieve verwerking van de calorische waarde van ingevoed groen gas in regionale gastransportnetten.

Het gaat om voorschriften over het meten van de calorische waarde en de wijze waarop de meetresultaten verwerkt worden in de allocatieprocedure. Daarnaast stelt dit besluit wijzigingen vast over het corrigeren van de calorische waarde, bijvoorbeeld indien er geen calorische waarde gemeten is.

Met dit besluit beoogt ACM heldere voorwaarden vast te stellen over de wijze waarop de calorische waarde van ingevoed gas wordt verrekend.

Dit besluit vormt een aanvulling op het reeds eerder vastgestelde besluit over de invoedvoorwaarden gas RNB van 30 juni 2016. 

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.