Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze VGGP op ontwerp codebesluit calorische correctie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van de vereniging groen gas producenten (VGGP) op het ontwerp van het codebesluit om voorwaarden over de calorische correctie van ingevoed gas op het distributienetwerk te wijzigen.

Wat houdt de zienswijze van VGGP in?

Volgens VGGP zijn de betrokken partijen nog niet in staat om aan de verplichtingen in het ontwerpbesluit te voldoen. De meetinrichting van de partijen die gas invoeden is nog niet geschikt om individuele calorische waarden door te sturen. De software-update die dat mogelijk maakt zal volgens VGGP pas in de loop van 2017 beschikbaar zijn. Indien het codebesluit direct in werking zou treden, wordt een invoeder waarvan de netbeheerder geen individuele gegevens ontvangt afgerekend op basis van de theoretische ondergrens van de calorische waarde. Dit vindt VGGP zeer onwenselijk voor de invoeders.

VGGP verzoekt ACM daarom het definitief besluit uit te stellen totdat duidelijk is dat alle marktpartijen voldoende zijn voorbereid.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor ACM om Netbeheer Nederland opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.

 

Documenten

Zienswijze VGGP op ontwerp codebesluit calorische correctie (PDF - 1.01 MB)