Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Redelijke termijnen voor toegangsverzoeken tot spoordiensten

De ACM heeft de redelijke termijnen vastgesteld waarbinnen exploitanten van dienstvoorzieningen moeten reageren op verzoeken om toegang tot spoorweggerelateerde diensten.

Spoorwegondernemingen moeten toegang kunnen krijgen tot essentiële spoorvoorzieningen. Het gaat dan om de spoorvoorzieningen die zijn opgenomen in bijlage II, onderdeel 2 bij de Europese richtlijn 2012/34/EU. Deze spoorwegondernemingen willen bijvoorbeeld toegang tot een wasstraat of tot een passagiersstation, of zij willen gebruik maken van onderhoudsvoorzieningen of een spoorterminal. Hiervoor moeten zij bij de exploitant van de voorziening een verzoek tot toegang indienen. Maar binnen hoeveel tijd moet een exploitant van een voorziening reageren op zo’n toegangsverzoek?

De ACM heeft een besluit opgesteld waarin zij redelijke termijnen vaststelt voor  het beantwoorden van toegangsverzoeken tot spoorvoorzieningen. Dit besluit is begin 2017 geconsulteerd bij marktpartijen. Drie partijen hebben hierop gereageerd. De consultatie heeft geen inhoudelijke wijzigingen in het besluit zelf opgeleverd.

De redelijke termijnen

De ACM stelt de volgende redelijke termijnen vast:

  1. een exploitant moet binnen 20 werkdagen reageren op een  toegangsverzoek voor bijvoorbeeld voorzieningen als terminals, wasstraten, tankinstallaties en passagiersstations.
  2. een exploitant moet binnen 30 werkdagen reageren op een toegangsverzoek voor  onderhoudsvoorzieningen. Deze termijn is ruimer omdat hier complexe offertes bij betrokken zijn.
  3. een exploitant moet binnen 5 werkdagen nagaan of een toegangsverzoek volledig en voldoende gespecifieerd is.

De redelijke termijnen raken verschillende spoorwegondernemingen en exploitanten van spoorvoorzieningen in Nederland. Tegen de vastgestelde termijnen in het besluit staat geen directe rechtsbescherming open.

 

Documenten

Redelijke termijnen voor toegangsverzoeken tot spoordiensten (PDF - 47.21 KB)