Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel Nord Pool algoritmes day-ahead/intraday

Om de Europese elektriciteitshandel mogelijk te maken, zijn algoritmes nodig. De algoritmes moeten de schaarse grenscapaciteit verdelen.  Het algoritme doet dit door vraag en aanbod zodanig te koppelen, dat de welvaart in Europa gemaximaliseerd is.

ACM heeft in eerdere besluiten EPEX en Nord Pool aangewezen als NEMO. Deze NEMO’s hebben als taak om samen met de andere NEMO’s in Europa de algoritmes te ontwikkelen en uit te voeren. Daarom hebben de NEMO’s hiervoor een voorstel ingediend.

Het voorstel ziet op twee algoritmes, het zogenaamde prijskoppelingsalgoritme (het algoritme voor day-ahead) en het zogenaamde continumatchingalgoritme (het algoritme voor intraday). Het prijskoppelingsalgoritme is het algoritme dat wordt gebruikt om bij de day-ahead marktkoppeling orders simultaan te matchen en biedzone-overschrijdende capaciteit toe te wijzen. Het continumatchingalgoritme is het algoritme dat bij intradaymarktkoppeling wordt gebruikt om continu orders te matchen en biedzone-overschrijdende capaciteit toe te wijzen.

De NEMO’s hebben het voorstel voor de algoritmes voor de day-ahead- en intradaymarktkoppeling gezamenlijk opgesteld en op 16 februari 2017 voorgelegd aan de gezamenlijke Europese regulerende instanties. ACM moet binnen zes maanden na ontvangst door de laatste betrokken regulerende instantie een besluit nemen op het voorstel.

De Verordening CACM

De Verordening tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (verordening 2015/1222, hierna: CACM) zorgt voor de koppeling van de Europese day-ahead en intraday elektriciteitsmarkten. Artikel 38 van CACM stelt de doelen van het algoritme voor day-aheadmarktkoppeling vast, terwijl artikel 51 van CACM deze doelen voor intradaymarktkoppeling stelt. In beide gevallen moeten de NEMO’s ook rekening houden met de vereisten die door zowel de NEMO’s als de Europese netbeheerders zijn vastgesteld. Dit zijn de vereisten die door de NEMO’s tegelijkertijd met het voorstel zijn ingediend.  

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

Een mededeling van de ontvangst van de aanvraag is gepubliceerd in de Staatscourant. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk veertien dagen na publicatie van de mededeling in de Staatscourant.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer 17.0050.53.

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Voorstel Nord Pool algoritmes day-ahead/intraday (PDF - 415.63 KB)