Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

X-factorbesluit GTS 2017-2021

De ACM heeft het x-factorbesluit 2017-2021 vastgesteld voor GTS.Dit besluit leidt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering  ingevolge artikel 82, vierde lid van de Gaswet voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021 voor GTS. De ACM heeft x-factoren vastgesteld voor de transporttaak, de balanceringstaak, de kwaliteitsconversietaak, de bestaande aansluitingtaak en de aansluittaak.

 

Documenten

X-factorbesluit GTS 2017-2021 (PDF - 130.49 KB)