Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

UHT wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VET)

17-01-2017

ACM heeft een concept van het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VET) getoetst op mogelijke problemen in de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

VET wil de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet toekomstbestendig maken en belemmeringen voor de energietransitie wegnemen. Met het oog daarop bakent VET de activiteiten van netwerkbedrijven duidelijker en scherper af. VET maakt daarnaast mogelijk dat netbeheerders deelnemen in experimenten die bijdragen aan de energietransitie.

ACM acht VET uitvoerbaar en handhaafbaar, als bij de verdere vormgeving daarvan voorzieningen worden getroffen om een aantal (potentiële) uitvoerings- en handhavingsproblemen te voorkomen.