Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Spreektekst Remko Bos over rolverdeling in de energietransitie

De vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer heeft op 17 januari 2017 een rondetafelgesprek georganiseerd over het wetsvoorstel Voortgang energietransitie (VET). Hieronder treft u de volledige spreektekst van Remko Bos (directeur Energie bij de ACM) aan.

Spreektekst Remko Bos, directeur Energie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), Rondetafelgesprek op 17 januari 2017 in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VET).

Alleen de uitgesproken tekst geldt.

Hartelijk dank voor uw uitnodiging voor dit rondetafelgesprek. De ACM is markttoezichthouder voor energie en ondersteunt het uitgangspunt van VET. We pleiten voor een spoedige behandeling van dit wetsvoorstel in uw Kamer. Ik licht dit toe.

Geef de markt zoveel mogelijk de kans om haar werk te doen in de energietransitie, is ons motto.

De markt zorgt naast keuzevrijheid voor de consument, voor innovaties en scherpe prijzen. ACM vindt het voor de consument belangrijk dat de energietransitie, die toch al hoge kosten met zich mee brengt, tegen zo laag mogelijke kosten plaatsvindt. Op korte termijn lijkt het aantrekkelijk als overheidsbedrijven - zoals netbeheerders en netwerkbedrijven - nieuwe activiteiten ontplooien. Maar op langere termijn kan het schadelijk zijn: markten komen niet van de grond, toetreding wordt heel moeilijk, waardoor we de grote kracht van de markt, nieuwe dingen bedenken voor eigen rekening en risico en tegen scherpe prijzen, niet benutten.

Doordat nadelige effecten meestal veel later zichtbaar zijn, blijven ze vaak onderbelicht. De ervaringen met de commerciƫle avonturen van de woningbouwcorporaties onderstrepen dat.

VET maakt duidelijk welke activiteiten netwerkbedrijven mogen uitvoeren. De afbakening is scherper dan de bestaande situatie. Netwerkbedrijven ondervinden grote voordelen van het feit dat ze in dezelfde groep zitten als de kapitaalkrachtige netbeheerder. Voordelen die echte marktspelers niet hebben. ACM ondersteunt de scherpere rolafbakening dan ook van harte. Hierdoor worden de spelregels voor marktpartijen duidelijker en voor ACM beter handhaafbaar. Op die manier kan de markt zelf activiteiten ontplooien tegen zo laag mogelijke kosten. De energietransitie kent al veel onzekerheden: de markt kan alleen dan tot ontwikkeling komen als de rol van het netwerkbedrijf duidelijk en begrensd is.

De netbeheerders zijn monopolist en moeten zich richten op hun kerntaak, namelijk toegang geven tot een betrouwbaar netwerk, en transport tegen efficiƫnte kosten. Op die manier faciliteren zij de markt het beste.

Het kan in sommige gevallen wel goed zijn om de netbeheerder meer ruimte te geven via tijdelijke taken en experimenten. Maar dan alleen onder strikte voorwaarden: geen marktverstoring en alleen als duidelijk is dat de markt deze activiteiten niet oppakt.

In maart 2015 hielden we ook een rondetafelgesprek in uw Kamer, onder meer over opslag van elektriciteit. Ondertussen zijn we twee jaar verder. Tesla ontwikkelt inmiddels thuisbatterijen en AES biedt opslagdiensten aan op de markt, waaronder aan TenneT. De markt ontwikkelt zich dus! Het is cruciaal dat deze dynamiek niet in de kiem wordt gesmoord door klakkeloos het werkgebied van netbeheerders of netwerkbedrijven uit te breiden.

Dank voor uw aandacht.