Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie gewijzigde aanvraag BritNed regelingen meerdere NEMOs DA

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) houdt een consultatie naar aanleiding van het door BritNed Development Limited (hierna: BritNed) ingediende voorstel voor ‘regelingen omtrent zoneoverschrijdende capaciteitstoewijzing en andere noodzakelijke regelingen voor meerdere NEMO’s in de Nederlandse biedzone op de day-aheadmarkt.’

De basis voor deze aanvraag is een Europese Verordening, CACM (Capacity Allocation and Congestion Management, EU 2015/1222). Implementatie van deze verordening leidt tot Europees geharmoniseerde regels voor elektriciteitshandel op dag-vooruit basis (day-ahead) en uur-basis (intraday).

ACM heeft in november 2015 twee partijen als NEMO aangewezen. Een NEMO (de afkorting komt van het Engelse ‘Nominated Electricity Market Operator’) is een partij die voortkomt uit de functie die tot nu toe door de beurzen is vervuld, aangevuld met enkele specifieke eisen uit CACM. De NEMO's in Europa moeten als marktkoppelingbeheerder alle vraag en aanbod in Europa voor elektriciteit koppelen, voor zowel day-ahead- als intradayhandel. Omdat er meer dan één NEMO aangewezen is in Nederland, moeten de Nederlandse TSO’s (BritNed en TenneT TSO B.V.) een voorstel indienen om het voor beide NEMO’s mogelijk te maken diensten in de Nederlandse biedzone aan te bieden. Daarom worden in het huidige voorstel onder andere bepalingen op het gebied van data uitwisseling, shipping en clearing en settlement voorgesteld. BritNed heeft dit voorstel op 14 april 2016 bij ACM ter goedkeuring ingediend.

ACM vond dat het voorstel nog niet voldeed aan de voorwaarden van de CACM Verordening. Daarom heeft ACM verzocht om een wijziging van het voorstel dat BritNed heeft ingediend. Dit gewijzigde voorstel is op 19 december 2016 door ACM ontvangen en wordt nu door ACM ter consultatie voorgelegd.

Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over de aanvraag wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan ACM. Schriftelijke zienswijzen dienen uiterlijk veertien dagen na publicatie van deze mededeling in de Staatscourant op onderstaand adres te zijn ontvangen. Onder vermelding van het zaaknummer 16.0383.53 kunt u uw schriftelijke zienswijze richten aan de Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. U wordt verzocht uw reactie ook per e-mail te sturen naar: secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl.

 

Documenten

Consultatie gewijzigde aanvraag BritNed regelingen meerdere NEMOs DA (PDF - 150.29 KB)