Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar ligplaatsen Hellevoetsluis

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verklaart het bezwaar van de gemeente Hellevoetsluis gedeeltelijk gegrond. De integrale kosten voor de gemeentelijke ligplaatsen zijn in 2014 goed doorbrekend, maar in 2015 niet. Daarmee voldeed de gemeente Hellevoetsluis in 2015 niet aan de Wet Markt en Overheid. Overheden zijn verplicht om de integrale kosten in rekening te brengen bij de diensten die zij aanbieden.

Wat ging hieraan vooraf?

Naar aanleiding van klachten heeft de ACM op 6 juli 2016 besloten dat de gemeente Hellevoetsluis de Wet Markt en Overheid heeft overtreden. De gemeente exploiteerde ligplaatsen in gemeentelijke jachthavens zonder daarbij in de jaren 2014 en 2015 alle kosten in rekening te brengen. Die kosten had de gemeente integraal moeten doorberekenen aan de gebruikers van de ligplaatsen.

Tegen dit besluit heeft de gemeente een bezwaarschrift ingediend. De gemeente vindt dat ACM haar berekeningen heeft gebaseerd op verkeerde uitgangspunten.

Wat heeft de ACM besloten?

ACM verklaart het bezwaar van de gemeente Hellevoetsluis gedeeltelijk gegrond op basis van nieuwe gegevens. De gemeente heeft in 2014 wel de integrale kosten van gemeentelijke ligplaatsen doorberekend, maar in 2015 niet.

De Wet Markt en Overheid schrijft voor dat overheden minimaal de integrale kosten van een economische activiteit moeten doorberekenen. Alleen op die manier is er een gelijk speelveld voor overheden en ondernemers.

De gemeente Hellevoetsluis en andere belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het besluit van de ACM.
 

Documenten

Besluit op bezwaar ligplaatsen Hellevoetsluis (PDF - 232.44 kB)