Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gemeente Heerhugowaard moet kosten jachthaven doorberekenen

De gemeente Heerhugowaard concurreert nog steeds oneerlijk met commerciële jachthavens en ligplaatsen. De ACM heeft in januari 2016 laten weten dat de gemeente Heerhugowaard te lage tarieven heeft voor de ligplaatsen voor boten. De gemeente heeft onlangs weliswaar hogere tarieven vastgesteld voor de ligplaatsen voor boten, maar berekent daarbij nog steeds niet alle kosten door. Volgens de ACM liggen de kosten voor de gemeente liggen hoger dan de opbrengsten. Dat mag niet volgens de Wet Markt en Overheid. De ACM geeft de gemeente Heerhugowaard twaalf weken de tijd om de ligplaatstarieven aan te passen. Doet de gemeente dit niet, dan moet de gemeente een dwangsom betalen.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter ACM:  “Gemeenten behoren de concurrentie met bedrijven niet te verstoren. Dat doet deze gemeente nu nog steeds door niet alle kosten door te berekenen.”

Wet Markt en Overheid

De overheid mag producten en diensten aanbieden op de markt. Zij moet zich daarbij wel aan regels houden. Die regels zijn er om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de overheid. Zo verplicht de Wet Markt en Overheid gemeenten om alle kosten voor het aanbieden van deze producten of diensten door te berekenen in de tarieven.