Kruimelpad

ACM congres Impact Assessment 2016: programma

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een congres georganiseerd getiteld “Impact Assessment of Interventions of Competition and Consumer Authorities”, ter ere van het 10-jarig bestaan van een Chief Economist Office bij ACM (voormalig NMa). Dit congres vond plaats op 16 november 2016 in Amsterdam.

Er is veel aandacht van de overheid en toezichthouders voor effectmeting. ACM heeft ook geïnvesteerd in effectmeting van zijn interventies. Dankzij effectmeting kunnen toezichthouders leren en hun toekomstige interventies verbeteren. Bovendien kunnen zij zich publiek verantwoorden omdat de effectiviteit van activiteiten inzichtelijk worden gemaakt: zowel economische effecten voor consumenten als bijvoorbeeld (verbeterd) nalevingsgedrag van ondernemingen. Tijdens het congres behandelden we de methodiek van verschillende effectmetingen, en de geleerde lessen van effectmetingen door verschillende toezichthouders.

Dit document is het programma van het congres (in Engels).