Kruimelpad

ACM congres Impact Assessment 2016: presentatie Kemp

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een congres georganiseerd getiteld “Impact Assessment of Interventions of Competition and Consumer Authorities”, ter ere van het 10-jarig bestaan van een Chief Economist Office bij ACM (voormalig NMa). Dit congres vond plaats op 16 november 2016 in Amsterdam.

Dit document is de presentatie van Ron Kemp (ACM) van de sessie “Health Care”. Ron Kemp bespreekt of ziekenhuisfusies leiden tot betere kwaliteit in de zorg. Ron onderzocht de ontwikkeling in kwaliteit van zorg in 14 gefuseerde ziekenhuizen afgezet tegen die bij niet-gefuseerde ziekenhuizen. Aan de hand van 97 kwaliteitsindicatoren zijn deze ontwikkelingen met elkaar vergeleken.