Kruimelpad

Verzoek wijziging van vergunningsvoorschrift door Brocacef

Bij besluit van 13 juni 2016 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een vergunning verleend aan Brocacef Groep N.V., en Mediq Apotheken Nederland B.V., Distrimed B.V. en Mediq Pharma Logistics B.V. Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden. De voorschriften houden onder meer in dat Brocacef een aantal apotheken afstoot.

Op 24 november 2016 heeft de ACM van Brocacef een verzoek ontvangen tot wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 41 van de Mededingingswet. Het verzoek strekt ertoe dat het voorschrift dat is verbonden aan het afstoten van remedieapotheken Loudon en Rijneveld in s-Gravenhage Haagse Hout wordt ingetrokken en dat apotheek Theresia daarvoor in de plaats wordt gesteld.

Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over het verzoek tot wijziging van een vergunning, wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan de ACM. Opmerkingen dienen uiterlijk 7 dagen na publicatie van deze mededeling in de Staatscourant, op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van het zaaknummer.

Autoriteit Consument & Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag