Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Implementatiebesluit capaciteitsberekeningsregio’s (CACM)

Op 17 november 2016 heeft het Europese Agentschap voor de samenwerking van Energie toezichthouders (ACER) het voorstel van de Europese netbeheerders goedgekeurd over de afbakening van de capaciteitsberekeningsregio’s. Dit is een belangrijke eerste stap in de implementatie van de Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer en hierdoor kunnen nu ook volgende implementatiestappen worden genomen. De implementatie van de Richtsnoeren levert een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van één markt voor handel in elektriciteit.

Capaciteitsberekeningsregio’s zijn geografische gebieden waarbinnen een gecoördineerde capaciteitsberekening wordt toegepast. Het besluit keurt de voorgestelde indeling van deze regio’s in Europa goed. Netbeheerders moeten per regio samenwerken om de beschikbare capaciteit voor de handel in elektriciteit te berekenen. Een capaciteitsberekeningsregio bestaat uit biedzonegrenzen.

De Nederlands-Belgische biedzonegrens en Nederlands-Duitse biedzonegrens maken onderdeel uit van de zogenaamde Core-regio. De Core-regio bestaat uit de huidige CWE regio en de CEE regio. Op korte termijn moeten CWE en CEE fuseren tot de Core-regio. Dit opent de weg naar een flow-based capaciteitsberekening in een groot gedeelte van Europa. Hierdoor kan de grenscapaciteit beter worden toebedeeld.

De Nederlands-Britse biedzonegrens is onderdeel van de Channel-regio. In de Channel-regio is ook de Frans-Britse biedzonegrens opgenomen.

Uit het besluit van ACER volgt verder een nieuwe biedzonegrens tussen Oostenrijk en Duitsland/Luxenburg. Naar verwachting zal hierdoor voor de omliggende landen van Duitsland meer grenscapaciteit beschikbaar komen.

Eerder hadden de Europese netbeheerders dit voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan hun eigen toezichthouders. TenneT TSO B.V. en BritNed Development Limited hadden daartoe eind vorig jaar het voorstel bij ACM ingediend. De Europese toezichthouders konden niet een gezamenlijke overeenstemming bereiken waardoor ACER dit besluit heeft genomen.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van ACER?

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen dit besluit bij de Raad van Beroep van ACER. Hierover kunt u meer vinden in Verordening 713/2009.