Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit RNB Gas Enexis 2017

Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft de maximale tarieven voor Enexis B.V. vastgesteld, die deze netbeheerder in 2017 mag hanteren.

Enexis B.V. beheert een regionaal netwerk van gasleidingen in Nederland en lost storingen op. Voor deze wettelijke taken mag Enexis B.V. kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Enexis B.V. heeft op 7 oktober 2016 een voorstel ingediend bij ACM voor de tarieven die zij in 2017 in rekening wil brengen. ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

In augustus 2016 heeft ACM een methodebesluit genomen. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Enexis B.V. in 2017 worden berekend. Hierop heeft ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer informatie

 

Documenten

Tarievenbesluit RNB Gas Enexis 2017 (PDF - 639.91 KB)
 

Bijlagen

Tarievenblad Enexis B.V. gas 2017 (XLSX - 27.33 KB)