Kruimelpad

Visie & opinie

Verslag seminar ‘Wat betekent Fintech voor toezicht?’

11-10-2016

Dit was de centrale vraag bij een seminar dat op 29 september 2016 bij ACM plaatsvond. Fintech staat voor innovatie in de financiële sector door partijen die moderne technologieën gebruiken. Fintech raakt aan verschillende publieke belangen, zoals veiligheid, privacy en concurrentie. En dus aan de taakgebieden van verschillende toezichthouders. Dagvoorzitter Michiel Denkers, directeur Mededinging van ACM: ‘Het moet de ambitie én verantwoordelijkheid van de toezichthouders zijn om te zorgen voor een begrijpelijk en goed op elkaar afgestemd toezichtkader.’

Meer samenwerken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM), Autoriteit Persoonsgegevens, De Nederlandsche Bank (DNB), het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst en ACM wisselden ervaringen en ideeën uit over wat Fintech betekent voor het toezicht op de financiële sector. Het seminar past in de initiatieven die de toezichthouders nemen om meer samen te werken bij het toezicht op Fintech. Hiermee komen zij tegemoet aan de wens vanuit politiek en bedrijfsleven om meer duidelijkheid en consistentie in het toezicht.

Vijf workshops

  • Deelnemers aan het seminar konden kiezen uit een aantal workshops met een breed palet aan Fintech-onderwerpen:
  • Ervaringen uit de toezichtpraktijk; De AFM en DNB lanceerden enkele maanden geleden de ‘InnovationHub’ en een discussiedocument. Tijdens de workshop vertelden zij over de ervaringen tot nu toe en de plannen voor de (nabije) toekomst.
  • In gesprek met de sector; Twee vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven werden uitgebreid bevraagd over wat zij van het toezicht in Nederland vinden en wat hun persoonlijke ervaringen met de toezichthouders zijn.
  • Lessen uit het buitenland; De AFM legde uit wat we op Fintech-gebied kunnen leren van het buitenland en hoe de AFM de aansluiting zoekt met internationale organisaties en ontwikkelingen.
  • Fintech en privacy; De Autoriteit Persoonsgegevens behandelde de grootste risico’s van Fintech voor privacy en hoe zij zich voorbereidt om daar toezicht op te houden.
  • Regelgevend kader; Het Ministerie van Financiën gaf haar visie op het huidige financiële landschap en welke rol Fintech daar in speelt. De discussie ging vooral over de vraag hoe het regelgevend kader er idealiter uit zou moeten zien.

Paneldiscussie

Het seminar eindigde met een paneldiscussie waarbij politiek (PvdA-kamerlid Henk Nijboer), wetenschap (Michiel Bijlsma van het Centraal Planbureau), toezicht (Willemieke van Gorkum van DNB) en bedrijfsleven (Harrie Vollaard van Rabobank, Gaston Aussems van Mollie) vertegenwoordigd waren. Uiteenlopende onderwerpen kwamen aan bod. Bijvoorbeeld: welke Fintech-toepassingen gebruiken de panelleden eigenlijk zelf? En hoe groot is het risico dat er verschillende interpretaties ontstaan van nieuwe Fintech regels? Privacy stond tijdens de hele discussie centraal; dit speelt een belangrijke rol bij de afweging tussen publieke belangen.

Meer informatie