Kruimelpad

Zienswijze Bonhata op concept-methode elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland 2017-2019

ACM heeft op 5 juli 2016 een concept-methode elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland 2017-2019 geconsulteerd. Bonhata heeft op deze concept-methode gereageerd met een zienswijze.