Kruimelpad

Zienswijze STUCO op concept-methode elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland 2017-2019

ACM heeft op 5 juli 2016 een concept-methode elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland 2017-2019 geconsulteerd. Ook consulteerde ACM in augustus 2016 de concept-WACC. STUCO heeft op deze concept-methode en op deze concept-WACC gereageerd met een zienswijze.