Kruimelpad

Bijlage bij zienswijze WEB op concept-methode elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland 2017-2019

ACM heeft op 5 juli 2016 een concept-methode elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland 2017-2019 geconsulteerd. WEB heeft op deze concept-methode gereageerd met een zienswijze. Bij deze zienswijze hoort een bijlage.