Kruimelpad

Besluit tariefaanpassingen Universele Postdienst per 2017

Op 20 september 2016 heeft ACM de tariefruimte voor 2017 vastgesteld. Daarop heeft PostNL een tariefvoorstel voor 2017 ingediend. ACM heeft nu geconstateerd dat deze tarieven binnen de tariefruimte vallen en dus aan de wettelijke eisen voldoen. ACM beoordeelt of wijzigingen in de prijs van de postzegels passen binnen de wettelijke regels. Het gaat hier om de tarieven voor een basispakket van postdiensten die voor iedereen toegankelijk moeten zijn (de universele postdienst).