Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gewijzigd artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet

Mkb’er kan nu per maand zijn telecomcontract opzeggen, ook als dat stilzwijgend was verlengd

Per 1 oktober 2016 kunnen zakelijke afnemers van telecomdiensten eenvoudiger wisselen van telecomaanbieder. Alle zakelijke klanten moeten hun contract kunnen opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand als dit contract stilzwijgend verlengd was. Bovendien worden ook bestaande contracten die voor 1 oktober 2016 stilzwijgend zijn verlengd of vernieuwd maandelijks opzegbaar.

Van ‘consument’ naar ‘eindgebruiker’

Van oudsher waren kleine zakelijke gebruikers als zzp’ers en mkb’ers minder goed beschermd dan consumenten, die onder de strenge consumentenwetgeving vallen. Op initiatief van de Tweede Kamer is de wet gewijzigd om de bescherming uit te breiden van ‘consument’ naar ‘eindgebruiker’. Onder de term eindgebruiker valt ook de zakelijke markt. Het nieuwe wetsartikel is vooral goed nieuws voor zzp’ers en mkb’ers. ACM ontving regelmatig klachten van ondernemers die dachten dat hun telecomcontract was afgelopen. Bij een overstap kregen zij toch een afkoopsom of boete van hun oude aanbieder.

Meer informatie over de telecommunicatiewet