Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek BritNed goedkeuring gegevens opwekking en basislast

Over gemeenschappelijk netwerkmodel

Europese netbeheerders berekenen de beschikbare grensoverschrijdende transportcapaciteit. Om een goede berekening uit te voeren, moeten de Europese netbeheerders gegevens hebben van de belasting van het net door producenten en afnemers. Deze methodologie beschrijft welke gegevens de Europese netbeheerders van producenten en afnemers nodig hebben. Ook beschrijft de methodologie het tijdstip voor de aanlevering van de data en hoe de netbeheerders de kwaliteit van de data bewaken.

Over de methodologie

De Europese netbeheerders hebben de methodologie voor het verstrekken van gegevens betreffende opwekking en basislast opgesteld in het kader van de Richtsnoeren voor capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (CACM).

Deze methodologie heet Generation and Load Data Provisioning methodology, GLDPM. Alle Europese toezichthouders moeten de methodologie goedkeuren. Voordat ACM als Nederlandse toezichthouder goedkeuring verleent, willen wij graag eerst reacties van betrokkenen horen.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

Een mededeling van de ontvangst van de aanvraag is gepubliceerd in de Staatscourant. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk 12 oktober 2016.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer 16.0589.53

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Verzoek BritNed goedkeuring gegevens opwekking en basislast (PDF - 4.56 MB)