Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit uitzondering bij capaciteitsoverschrijding

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend om de codes gas te wijzigen. Het voorstel gaat over de mogelijkheid die Gasunie Transport Services (GTS) heeft om een marktpartij te verplichten meer transportcapaciteit te gebruiken (te nomineren). GTS kan een marktpartij daartoe verplichten in situaties waarin er sprake is van een tekort aan kwaliteitsconversiecapaciteit. Het opvolgen van zo’n aanwijzing kan echter betekenen dat de marktpartij zijn capaciteitscontract overschrijdt. In die gevallen is GTS op grond van de codes verplicht om een boetetarief in rekening te brengen. Netbeheer Nederland heeft voorgesteld een uitzondering in de codes op te nemen. Als de overschrijding komt doordat GTS de marktpartij verplicht had meer te nomineren hoeft GTS geen boetetarief te berekenen.

ACM is het eens met het voorstel van Netbeheer Nederland, en stelt met dit besluit de uitzondering vast in de Tarievencode gas. Netbeheer Nederland had voorgesteld om de uitzondering in de Transportcode gas LNB op te nemen. ACM kiest voor een andere plaats in de codes omdat zij het logischer vindt om de uitzondering op te nemen bij het artikel dat bepaalt dat GTS een tarief in rekening moet brengen.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Lees hier het volledige besluit