Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

MasterCard voldoet aan toegezegde tariefdaling voor creditcardbetalingen

ACM heeft vastgesteld dat MasterCard heeft voldaan aan haar toezegging om de tarieven die banken elkaar berekenen voor het verwerken van binnenlandse creditcardbetalingen stapsgewijs te verlagen. ACM had haar bezorgdheid geuit over de hoogte van deze interbancaire tarieven.

Partijen die de betalingen afhandelen van bijvoorbeeld winkeliers zijn door deze verlaging in totaal ruim tien miljoen euro minder kwijt aan betalingen met MasterCard creditcards. Ondernemers en consumenten in Nederland profiteren uiteindelijk van deze daling van de kosten van het betalingsverkeer.

In 2014 was het tarief 0,9% van de aankoop. Afgesproken is toen dat Mastercard dit tarief over de periode juni tot en met december 2014 zou verlagen tot gemiddeld 0,7%, en over 2015 tot gemiddeld 0,5%. ACM heeft pas recent kunnen vaststellen dat Mastercard zowel over 2014 als over 2015 aan haar toezegging heeft voldaan, omdat het gaat over gemiddelden.

Met de toezegging van MasterCard om de tarieven stapsgewijs te verlagen, liep het bedrijf destijds vooruit op Europese regelgeving over interbancaire tarieven voor creditcardtransacties die in december 2015 van kracht werd. Momenteel is er Nederlandse regelgeving in de maak waarmee ACM de taak krijgt om toezicht te houden op deze interbancaire tarieven.