Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM stelt regels vast om te komen tot redelijke transporttarieven energie

ACM heeft voor de periode 2017 tot en met 2021 nieuwe regels vastgesteld om te bepalen hoe hoog de inkomsten van de energienetbeheerders mogen zijn. Op basis van deze ‘methodebesluiten’ stelt ACM ieder jaar de tarieven vast die netbeheerders mogen toepassen voor afnemers (bedrijven en consumenten).

De methodebesluiten zijn bedoeld om te komen tot redelijke transporttarieven voor gas en elektriciteit voor de afnemers. Daarbij moeten netbeheerders hun investeringen – bijvoorbeeld in duurzaamheid - kunnen terugverdienen, voor zover deze efficiënt zijn. Zo betalen consumenten niet te veel, terwijl netbeheerders voldoende kunnen verdienen om te blijven investeren in een duurzame en betrouwbare energievoorziening.  ACM publiceert nu de methodebesluiten voor TenneT en voor de regionale netbeheerders. De methodebesluiten voor Net op Zee en Gasunie Transport Services volgen later dit jaar.

Methodebesluiten gelden 5 jaar

ACM heeft voor het eerst gekozen voor een reguleringsperiode van vijf jaar in plaats van de gebruikelijke drie jaar. Een langere reguleringsperiode biedt netbeheerders en afnemers meer duidelijkheid en zekerheid en draagt bij aan stabiliteit in de regulering.

Onderscheid tussen soorten leningen om redelijk rendement te halen

Naast de efficiënte kosten die netbeheerders moeten kunnen terugverdienen, moeten de netbeheerders ook een redelijk rendement kunnen halen. ACM maakt daartoe nadrukkelijk onderscheid tussen de verschillende soorten leningen. Leningen die netbeheerders al hadden afgesloten, zijn immers duurder dan leningen die ze nu zouden afsluiten. ACM doet dit in navolging van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in januari 2016.

Snellere aanpassing van de inkomsten van de netbeheerders

Met de inwerkingtreding van de nieuwe methodebesluiten kan ACM de inkomsten van de netbeheerders direct baseren op de efficiënte kosten die zij maken. Aan afnemers worden daardoor meteen de juiste transporttarieven in rekening gebracht, terwijl de aanpassing tot nu toe geleidelijk werd gedaan.

Tarieven worden eind 2016 vastgesteld

ACM had het ontwerp van de methodebesluiten in april 2016 ter consultatie voorgelegd en heeft deze nu aangepast en vastgesteld. De berekening van de transporttarieven verloopt in twee stappen. ACM berekent eerst de percentages waarmee de inkomsten van netbeheerders jaarlijks moeten dalen of mogen stijgen (de zogenaamde x-factoren). ACM publiceert deze percentages binnenkort. Vervolgens stelt ACM eind 2016 de tarieven voor 2017 vast, eind 2017 voor 2018, enzovoort.

Methodebesluit Net op Zee volgt in september 2016

ACM stelt een apart methodebesluit op voor de netbeheerder van het toekomstige elektriciteitsnet op zee. Met dit net worden de windmolenparken op zee aangesloten op het land. ACM kon pas in mei 2016 beginnen met de consultatie van het ontwerp-methodebesluit Net op Zee, omdat de wetgeving pas in april 2016 gereed was. Waarschijnlijk stelt ACM ook dit methodebesluit nog in september 2016 vast.

Methodebesluit GTS volgt in najaar 2016

Ook voor de Gasunie Transport Services (GTS) stelt ACM een apart methodebesluit op, dat in het najaar van 2016 wordt vastgesteld. Het ontwerp van dit besluit bevat voor het eerst een vergelijking van de kostenefficiëntie van GTS met die van andere, vergelijkbare Europese gastransportbedrijven. ACM leidde daaruit af dat GTS meer kosten maakt dan nodig is. ACM ontving gedurende de consultatie veel reacties van GTS en belanghebbenden op deze kostenvergelijking. Vooral de aard en omvang van deze reacties maken dat ACM het methodebesluit GTS niet eerder kan vaststellen.

Efficiënt netbeheer

ACM ondersteunt een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening. Ze reguleert netbeheerders, die een monopolie hebben op het transport van gas en elektriciteit. Deze regulering zorgt ervoor dat transporttarieven niet hoger zijn dan nodig is en draagt bij aan een gezond investeringsklimaat.

Naar de methodebesluiten 2017 - 2021