Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek BritNed methodologie verdeling congestie-inkomsten goed te keuren

BritNed Development Limited (BritNed) heeft een verzoek bij ACM ingediend om een nieuwe methodologie goed te keuren voor de verdeling van congestie-inkomsten.

Over congestie-inkomsten

Netbeheerders veilen grensoverschrijdende transportcapaciteit. Elke keer wanneer zij dat doen, komt er geld in een veilingpot. De opbrengsten uit deze veilingpot heten congestie-inkomsten.

Over de methodologie

De Europese netbeheerders hebben de methodologie voor een onderlinge verdeling van congestie-inkomsten gezamenlijk opgesteld in het kader van de Richtsnoeren voor capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (CACM).

Deze methodologie heet Congestion Income Distribution methodology, CIDM. Alle Europese toezichthouders moeten de methodologie goedkeuren. Voordat ACM als Nederlandse toezichthouder goedkeuring verleent, willen wij graag eerst reacties van betrokkenen horen. Meer informatie over de CIDM staat in het toelichtend document.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het ontwerpbesluit? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op het ontwerpbesluit. ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een definitief besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

Een mededeling van de ontvangst van de aanvraag is gepubliceerd in de Staatscourant.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk zeven dagen na publicatie van de mededeling in de Staatscourant.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer 16.0824.53.

per e-mail:

secretariaat [punt] DE [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]DE[at]acm[dot]nl)

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Verzoek BritNed methodologie verdeling congestie-inkomsten goed te keuren (PDF - 3.43 MB)