Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ACER verdeling congestie-inkomsten (CACM Verordening)

Op 14 december 2017 heeft het Europese Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) de methodologie voor de verdeling van congestie-inkomsten van de day ahead marktkoppeling vastgesteld.

CACM Verordening

De Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening) zorgt voor de koppeling van de Europese day-ahead en intraday elektriciteitsmarkten.

Op grond van de CACM Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM), waaronder dit voorstel.

Over de methodologie

Netbeheerders veilen grensoverschrijdende transportcapaciteit. Elke keer wanneer zij dat doen, komt er geld in een veilingpot. De opbrengsten uit deze veilingpot heten congestie-inkomsten. De Europese netbeheerders hebben de methodologie voor een onderlinge verdeling van congestie-inkomsten gezamenlijk opgesteld in het kader van de CACM Verordening.

Wat ging vooraf

TenneT TSO B.V. (Tennet) en BritNed Development Limited (BritNed) hadden een verzoek bij ACM ingediend om de nieuwe methodologie goed te keuren. De samenwerkende regulerende instanties in Europa hebben gezamenlijk ACER gevraagd om een besluit te nemen over de methodologie voor congestie-inkomsten. Dat heeft ACER nu gedaan.

Meer informatie