Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar handhavingsverzoek Eneco Wet Onafhankelijk Netbeheer

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft met het dwangsombesluit van 3 december 2015 ter handhaving van de Wet onafhankelijk netbeheer Eneco  Holding N.V. (Eneco) opgedragen te voldoen aan de Wet onafhankelijk netbeheer, in het bijzonder het groepsverbod.

Eneco, dertien gemeentelijke aandeelhouders van Eneco, N.V. Nuon Energy, RWE Benelux Holding B.V., de Nederlandse Energie Maatschappij B.V. en NutsServices B.V. hebben bezwaar aangetekend tegen dit dwangsombesluit.

ACM verklaart het bezwaar van de dertien gemeentelijke aandeelhouders niet-ontvankelijk en de overige bezwaren ongegrond. Eneco moet uiterlijk op 31 januari 2017 haar netbeheer hebben gesplitst van haar productie-, leverings- en handelsactiviteiten. Eneco verbeurt een dwangsom van EUR 4.500.000,- per week (met een maximum van EUR 90.000.000,-) indien zij de opgenomen last overtreedt.

ACM heeft uit eigen beweging enkele technisch juridische aanpassingen in het dwangsombesluit voor Eneco doorgevoerd. De strekking van het dwangsombesluit blijft onveranderd.

 

Documenten

Besluit op bezwaar handhavingsverzoek Eneco Wet Onafhankelijk Netbeheer (PDF - 288.97 KB)