Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM start verkenning naar betrouwbaarheid van online reviews

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) brengt de komende periode in kaart hoe consumenten en bedrijven gebruik maken van online reviews. In Nederland weten we momenteel nog weinig over online reviews en aanbevelingen, terwijl het aantal aankopen via internet nog steeds groeit.

Het is belangrijk dat online reviews en aanbevelingen betrouwbaar zijn. Zodat consumenten een goede keuze kunnen maken. En bedrijven op een eerlijke manier kunnen concurreren.

Daarom roept de toezichthouder consumenten en bedrijven op hun ervaringen te delen. ACM wil weten of er markt- en/of consumentenproblemen spelen bij online reviews en aanbevelingen. En als dat zo is, of en hoe ACM hier iets aan kan doen.

Voor deze verkenning doet ACM nu een informatieoproep aan bedrijven en consumenten. Zij kunnen van 21 juni tot en met 8 juli 2016 reageren.

Lees het nieuwsbericht van CW met de vragen voor consumenten 

Informatieoproep

ACM wil graag weten hoe bedrijven online reviews en aanbevelingen gebruiken. Daarom vragen wij bedrijven om onderstaande gegevens in te vullen en vragen te beantwoorden.

Basisgegevens

  • Naam organisatie
  • Mogen wij contact met u opnemen voor een gesprek? JA/NEE
  • Mogen we de naam van uw organisatie opnemen in een lijst van respondenten in het openbaar rapport? JA/NEE
  • Wilt u dat wij u informeren over de uitkomsten van ons onderzoek? JA/NEE

Vragen online reviews en aanbevelingen

  • Welke voor- en nadelen ziet u aan het plaatsen en gebruiken van online reviews en aanbevelingen?
  • Voor welke producten en diensten zijn naar uw mening online reviews en aanbevelingen het meest relevant? Waarom?
  • Hoe schat u over het algemeen de betrouwbaarheid in van online reviews en aanbevelingen? Kunt u dit toelichten?
  • Welke relevante ontwikkelingen ziet u op het gebied van online reviews en aanbevelingen? Kunt u dit toelichten?
  • Vindt u dat ACM een rol heeft op het gebied van online reviews en aanbevelingen? Zo ja, welke?

U kunt bovenstaande vragen beantwoorden via het reactieformulier van ACM.

Kopieer en beantwoord de vragen via het ACM reactieformulier

U kunt reageren van 21 juni tot en met 8 juli 2016. ACM verwerkt uw antwoorden anoniem. De uitkomsten van de verkenning volgen later dit jaar op de website van ACM.