Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze concentratietoezicht - bepalen omzet speciaal onderwijs

De voorgenomen concentratie tussen Stichting Horizon en Stichting Altra hoeft niet gemeld te worden bij ACM. Beide stichtingen verzorgen speciaal onderwijs aan kinderen met psychiatrische of gedragsstoornissen. De relevante omzet van de stichtingen is niet hoog genoeg om de voorgenomen concentratie op basis van de Mededingingswet bij ACM te melden. 

ACM: ‘Geen economische activiteit’

In een informele zienswijze heeft ACM gekeken naar de omzet die beide stichtingen behalen met speciaal onderwijs. De activiteiten die direct of indirect aan het speciaal onderwijs worden verleend zijn geen economische activiteiten. Bij de berekening van de relevante omzet hoeft hiermee dus geen rekening worden te houden.

Over de informele zienswijze

Een informele zienswijze wordt afgegeven om marktpartijen helderheid te geven over een bepaald juridisch probleem. Een informele zienswijze is geen formeel besluit. ACM stelt het op verzoek van partijen op. Hiervoor gebruikt ACM de informatie die de betrokken partijen hebben verstrekt.

Over concentratietoezicht

De Mededingingswet verplicht ondernemingen boven een bepaalde omzetdrempel om een concentratie te melden bij ACM. Wij kunnen zo vooraf toetsen of deze concentratie de concurrentie beperkt. Minder concurrentie kan leiden tot hogere kosten, minder keuze of minder innovatie.

 

Documenten

Zienswijze concentratietoezicht - bepalen omzet speciaal onderwijs (PDF - 217.66 KB)