Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM ziet geen aanleiding voor verder onderzoek naar doorverkoop kaarten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet geen aanleiding om nader onderzoek in te stellen naar de verkoop van tickets door Live Nation. Live Nation is de eigenaar van Mojo, dat concerten organiseert, Ticketmaster dat concertkaarten verkoopt, en van de doorverkoopsite Seatwave. ACM heeft geen bewijzen gevonden dat de hoge prijzen die op sites als Seatwave voor doorverkoop-kaarten worden gevraagd het gevolg zijn van ongeoorloofde gedragingen van Ticketmaster en/of Seatwave. ACM concludeert dat de hoge prijzen worden veroorzaakt door vraag en aanbod in de markt.

Hoewel we ons kunnen voorstellen dat er publieke verontwaardiging ontstaat als de prijzen voor de kaarten bij doorverkoop soms vele malen over de kop gaan, blijkt uit ons onderzoek dat dit het gevolg is van schaarste en populariteit en niet van verboden afspraken. Daar waar veel vraag is naar een product en weinig aanbod, worden de prijzen opgedreven.

Signalen over woekerprijzen

ACM kreeg signalen, onder andere uit de media, over concertkaarten die werden aangeboden via Ticketmaster om daarna tegen veel hogere prijzen doorverkocht te worden via doorverkoopsite Seatwave. ACM heeft geen aanwijzingen gevonden dat het feit dat deze twee bedrijven onderdeel uitmaken van één concern schadelijk is voor consumenten. Volgens ACM is er geen sprake van exclusieve doorverkoop van concertkaartjes of afspraken over de prijzen van deze kaarten op doorverkoopsites als Seatwave. Ticketmaster en Seatwave zijn bovendien niet zelf actief als doorverkoper van kaartjes. Seatwave biedt consumenten slechts een platform waarop zij hun kaarten kunnen doorverkopen aan andere consumenten. De consument bepaalt zelf voor welke prijs hij zijn concertkaart op het platform te koop aanbiedt of koopt.

Om te voorkomen dat tickethandelaren grootschalig kaarten voor populaire concerten inkopen heeft Ticketmaster diverse maatregelen getroffen, zoals het maximeren van het aantal kaarten per klant. Soms wordt er vóór de officiële verkoopdatum van de kaarten, bijvoorbeeld op verzoek van de fanclubs, een beperkte voorverkoop gehouden. Dit verklaart dat er soms al via Seatwave kaarten worden doorverkocht voordat de officiële verkoop is gestart.

Regels rond doorverkoop van toegangskaarten

In Nederland gelden geen regels die verbieden dat toegangskaarten voor concerten of evenementen worden doorverkocht. De prijs die de aanbieder bij doorverkoop kan vragen wordt bepaald door vraag en aanbod. Zeer hoge prijzen, zoals die eerder dit jaar werden gevraagd voor kaarten van het concert van Adele, zijn zeldzaam. Consumenten moeten duidelijk worden geïnformeerd over het feit dat het om een doorverkoop-kaartje gaat, wat de oorspronkelijke prijs was en of er bepaalde risico’s kleven aan het feit dat het om een doorverkoop-kaartje gaat. Daarom is het belangrijk dat de consument goed oplet met wie hij in zee gaat en welke garanties hem daarbij worden geboden.

Meer informatie over online kaartverkoop op ConsuWijzer

Bij de Eerste Kamer ligt momenteel een wetsvoorstel waarmee de prijzen voor doorverkoop-kaarten worden gemaximeerd. Of hiermee in de praktijk de prijzen van doorverkoop-kaarten ook daadwerkelijk zullen dalen is volgens ACM de vraag. ACM wijst met name op het risico dat als je doorverkoop verbiedt er een markt voor illegale doorverkoop van kaarten kan ontstaan. Omdat zo’n markt zich aan het zicht onttrekt, zal het toezicht daarop alleen maar lastiger worden. ACM vreest dat de situatie voor consumenten daarmee zelfs verslechtert.