Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Toerekeningssysteem voor kosten en opbrengsten Schiphol goedgekeurd

Wat heeft ACM besloten?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de wijzigingen in het toerekeningssysteem Schiphol 2017-2018 definitief goed. Op een conceptversie van het besluit konden belanghebbenden reageren. ACM heeft geen zienswijzen ontvangen.

Over de kostentoerekeningssystematiek

Schiphol mag alleen kosten aan luchtvaartmaatschappijen doorberekenen die voortvloeien uit luchtvaartactiviteiten. Dus bijvoorbeeld wel kosten voor de bagageafhandeling, maar niet kosten voor parkeergelegenheden voor bezoekers. Schiphol moet laten zien hoe en waarom ze kosten wel of niet toerekent aan luchtvaartactiviteiten.

Het huidige toerekeningssysteem was niet meer passend. Dit kwam o.a. doordat er een herstructurering heeft plaatsgevonden van de afdeling Asset Management. Schiphol heeft daarom wijzigingen aangebracht en het aangepaste systeem aan ACM voorgelegd.

Wat ging hieraan vooraf?

Op 1 december 2015 heeft Schiphol het aangepaste systeem voor toerekening van kosten en opbrengsten voor de periode 2017-2018 ter goedkeuring aan de ACM voorgelegd.

Op 24 maart 2016 heeft ACM een ontwerpbesluit genomen met daarin het voornemen om de wijzigingen in het toerekeningssysteem goed te keuren.

 

Documenten

Toerekeningssysteem voor kosten en opbrengsten Schiphol goedgekeurd (PDF - 870.47 KB)
 

Bijlagen

Toerekeningssysteem Schiphol 2017-2018 (PDF - 6.64 MB)
 

Meer in deze zaak