Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codevoorstellen van Netbeheer Nederland voor de Netcode Elektriciteit

Netbeheer Nederland heeft vier voorstellen voor het wijzigen van de Netcode en Begrippenlijst Elektriciteit bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ingediend. Gezien de beperkte omvang van deze voorstellen behandelt ACM ze als één.

ACM legt deze voorstellen nu ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot 29 juni 2016 reageren op het voorstel.

Wat zijn de redenen van deze codevoorstellen?

Het eerste voorstel wijzigt de gate closure time voor intra-dagelijkse allocatie op de Nederlands-Belgisch grens tot één uur voor de uitvoering van transport. Dit komt overeen met het doelmodel uit de Europese richtsnoeren voor Capacity Alllocation and Congestion Management (CACM).

Het tweede voorstel volgt ook uit deze richtsnoer en heeft het doel om de Netcode Elektriciteit in lijn te brengen met EU-HAR (EU Harmonised Auction Rules).

Het derde voorstel wijzigt het tijdstip waarop de fallback procedure in werking treedt in het geval van problemen bij de marktkoppeling, zodanig dat de marktkoppeling op BritNed alsnog gerealiseerd kan worden.

Ten slotte wijzigt het vierde voorstel de waardes in de spanningsdiptabel. Uit een nadere analyse van meetgegevens bleek een substantieel aantal gemeten dips geen spanningsdips te zijn maar een gevolg van technische inrichting. Op grond van gefilterde gegevens zijn de waardes opnieuw berekend.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Naar de actuele versies van de codes

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

Naar Codes energie wijzigen