Kruimelpad

Correspondentie

Agenda van de klankbordgroep methodebesluit net op zee

23-05-2016

Op 7 april 2016 heeft bij  de Autoriteit Consument & Markt de klankbordgroepbijeenkomst plaatsgevonden voor het methodebesluit voor de netbeheerder van het elektriciteitsnet op zee.

Tijdens de bijeenkomst kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Samenvatting juridisch kader in E-wet
  • Methode korting doelmatige bedrijfsvoering
  • Methode vaststellen toegestane inkomsten
  • Achteraf corrigeren toegestane inkomsten

Hieronder vindt u de agenda.