Kruimelpad

Correspondentie

ACM vraagt markt om input voor de Spoormonitor 2016

23-05-2016

ACM brengt elke twee jaar een monitor uit over de ontwikkelingen op de spoormarkt in Nederland. Deze Spoormonitor geeft een actueel inzicht in het functioneren van de spoormarkt en de kwaliteit van de diensten die op deze markt worden aangeboden. ACM zal de Spoormonitor dit najaar weer uitbrengen.

Om een representatief en actueel beeld van de spoormarkt te krijgen vraagt ACM aan alle actieve marktpartijen in deze sector om een digitale vragenlijst in te vullen. ACM stelt het zeer op prijs als marktpartijen aan deze monitor willen meewerken. Hierdoor is ACM in staat om inzicht te krijgen in de belangrijkste knelpunten op de spoormarkt.

Nog geen digitale vragenlijst ontvangen?

Is uw bedrijf of organisatie actief op de Nederlandse spoormarkt of op een andere manier betrokken en heeft u nog geen e-mailbericht van ACM over de Spoormonitor ontvangen? Neem dan contact op met  ACM door een e-mail te sturen aan Spoormonitor@acm.nl. U ontvangt de verwijzing naar de digitale vragenlijst dan alsnog zo spoedig mogelijk.

Over de Spoormonitor

Met de Spoormonitor 2016 wil ACM een beeld geven van de ervaringen van de gebruikers van het spoorwegnet (zoals vervoerders, verladers, onderhoudsbedrijven en spooraannemers) en overige stakeholders (zoals brancheorganisaties, reizigersorganisaties en overheden). Met de antwoorden kan ACM nagaan of er knelpunten zijn bij de toetreding tot de spoormarkt, bij het gebruik van spoorcapaciteit of bij het afnemen van diensten en dienstvoorzieningen. De Spoormonitor stelt ACM in staat haar werkzaamheden beter te prioriteren.