Kruimelpad

Telecommonitor vierde kwartaal 2015

De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van:

  • mobiele diensten
  • vaste telefonie
  • breedband
  • televisie en
  • bundels

ACM gebruikt voor de ontwikkelingen cijfers van de belangrijkste partijen in de telecomsector.

Voor de Telecommonitor verstrekken de grootste partijen in de sector periodiek gegevens over hun activiteiten. ACM controleert deze gegevens. Zo houdt ACM een vinger aan de pols bij de ontwikkelingen op de diverse markten. De cijfers vormen een
belangrijke basis voor de driejaarlijkse marktanalyses van ACM.

Bij de Telecommonitor publiceert ACM ook een beknopte publiekssamenvatting.