Kruimelpad

Presentatie

Presentatie over veranderde Roaming Verordening per 30 april 2016

31-03-2016

Presentatie informatiebijeenkomst over veranderende Roaming Verordening

De regels in de Roaming Verordening gaan per 30 april 2016 veranderen. De Roaming Verordening zorgt ervoor dat consumenten geen excessieve tarieven hoeven te betalen wanneer zij hun mobiele telefoon gebruiken als zij binnen de EU reizen.

ACM ziet er als toezichthouder op de telecombranche op toe dat bedrijven zich aan de regels rondom roaming houden. ACM heeft op 30 maart 2016 geïnteresseerde partijen geïnformeerd over wat er gaat veranderen.

Inhoud van de informatiebijeenkomst


Tijdens de informatiebijeenkomst kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De inhoudelijke veranderingen; hoe verschillen de huidige roaming regels met de gewijzigde regels? Wat mag nog wel, wat mag niet meer, wat is nieuw en wat is nog onduidelijk?
  • Nationaal niveau; hoe gaat ACM om met de overgang van de huidige roaming regels naar de gewijzigde? Hoe gaat ACM om met handhaving komend jaar?
  • Het proces in Europa; de totstandkoming van BEREC roaming guidelines. Wat doet ACM binnen BEREC, wat gaat er nog meer gebeuren in de nadere toekomst in Europa rondom de roaming regels?

Wat gaat er veranderen?


De Roaming Verordening (EU 531/2012 ) wordt vanaf 30 april 2016 gewijzigd door artikel 7 van de Europese verordening (EU 2015/2120 ). Het Europese samenwerkingsverband van telecomregulators - BEREC - heeft op basis van deze gewijzigde verordening uiterlijk richtsnoeren vastgesteld, (http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/download/0/5750-berec-guidelines-on-regulation-eu-no-531_0.pdf). In deze richtsnoeren is een nadere invulling van het toezicht op de bepalingen van de verordening opgenomen.

Kern van de wijzigingen is dat consumenten van 30 april 2016 tot 15 juni 2017 van een combinatie van nationale tarieven met een lagere roaming toeslag gebruik kan maken bij het roamen.