Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Vaststelling prikkelbedrag relatieve beschikbaarheid NorNed 2015

Op 31 maart 2016 heeft ACM een bonus van 1.449.618 EUR vastgesteld. Op basis van de bonus/malus-regeling ontvangt TenneT TSO B.V. (TenneT) deze bonus omdat zij over het kalenderjaar 2015 zoveel mogelijk capaciteit op de verbinding met Noorwegen (NorNed) aan de markt beschikbaar heeft gesteld.

Proces voor het vaststellen van de bonus/malus

TenneT heeft op 29 januari 2016 een voorstel ingediend bij ACM voor de bonus/malus over het kalenderjaar 2015. TenneT heeft dit voorstel voorzien van een controleverklaring van een onafhankelijke accountant. ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de bonus vastgesteld

Besluiten

ACM heeft de bonus/malus-regeling vastgesteld en berekent de definitieve bonus/malus op basis van twee besluiten: het NorNed besluit (ACM kenmerk: 101783_2-76) en de nominale capaciteit van NorNed (ACM kenmerk: 103894/17).

 

Documenten

Vaststelling prikkelbedrag relatieve beschikbaarheid NorNed 2015 (PDF - 291.2 KB)