Kruimelpad

WACC-methode bij ontwerpmethodebesluiten 2017-2021

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de methodieken vastgesteld op grond waarvan de tarieven worden bepaald voor:

  • de netbeheerder van het landelijk gastransportnet (GTS)
  • de netbeheerder van het landelijk elektriciteitsnet (TenneT)
  • de regionale netbeheerders elektriciteit en
  • de regionale netbeheerders gas

Onderdeel van deze methodieken is een gedetailleerde beschrijving van de methode waarmee ACM het redelijk rendement (WACC) vaststelt. In de download staat deze beschrijving.