Kruimelpad

Correspondentie

Agenda tiende klankbordgroep Methodebesluiten elektriciteit en gas vanaf 2017

21-03-2016

Op 18 februari 2016 heeft bij  de Autoriteit Consument & Markt de tiende klankbordgroepbijeenkomst plaatsgevonden voor de Methodebesluiten elektriciteit en gas 2017-2021. Agendapunten waren:

  • Lengte reguleringsperiode
  • T-2 budget voor systeemtaken TenneT
  • Toetsingskader begininkomsten
  • Productiviteitsverandering RNB’s

Hieronder vindt u de agenda en de bijbehorende agendastukken.

Naar de hoofdpagina Klankbordgroep methodebesluiten