Kruimelpad

Besluit

Vaanster V mag warmte leveren aan verbruikers

22-03-2016

Vaanster V B.V. mag warmte leveren aan verbruikers. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft hiervoor op 8 maart 2016 een vergunning verleend.

ACM vindt dat Vaanster V B.V. voldoende heeft aangetoond in staat te zijn tot goede uitvoering van zijn taak. Vaanster V B.V. beschikt hiervoor volgens ACM over de organisatorische, financiële en technische kwaliteiten.

Vaanster VB.V. had op 10 juli 2015 een aanvraag voor een vergunning tot het leveren van warmte ingediend bij ACM.