Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Informele zienswijze over de mededelingsplicht Telecommunicatiewet

ACM geeft een informele zienswijze af over drie varianten van een communicatie-applicatiedienst. Vallen deze varianten wel of niet onder de registratieplicht van de Telecommunicatiewet?

Twee criteria

ACM beoordeelt of een variant onder de registratieplicht van de Telecommunicatiewet valt op basis van twee criteria:

  1. biedt de aanbieder een elektronische communicatiedienst aan? Dat is het geval als de aanbieder zich tegenover de eindgebruiker aansprakelijk stelt voor het overbrengen van het signaal van de dienst via een elektronisch communicatienetwerk.
  2. Is de dienst openbaar? Als iedereen kan ingaan op het aanbod van de dienstenaanbieder, dan is de dienst openbaar.

Informele zienswijze over drie varianten

  1. ACM vindt dat één van de varianten geen elektronische communicatiedienst is.
  2. Een andere variant is wel een openbare elektronische communicatiedienst.
  3. ACM kan niet zeggen of de derde variant van de dienst een elektronische communicatiedienst is. Dit is een variant op maat waarvoor ACM te weinig informatie heeft om een oordeel te geven.
 

Documenten

Informele zienswijze over de mededelingsplicht Telecommunicatiewet (PDF - 341.22 KB)