Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel Netbeheer Nederland over transiënte (kortdurende) overspanningen in HS-netten

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het wijzigen van de Netcode Elektriciteit. Met het voorstel worden artikelen gewijzigd die betrekking hebben op het opstellen van een norm voor transiënte overspanningen. ACM legt dit voorstel nu ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot 4 maart 2016 reageren op het voorstel.

Wat zijn transiënte overspanningen?

Transiënte overspanningen zijn korte, elektrische overspanningen in een elektriciteitsnet die schadelijk kunnen zijn voor de elektrische apparatuur.

Wat is de reden van deze codewijziging?

De Netcode bevat de verplichting om transiënte overspanningen in HS-netten te meten en om op basis van meetresultaten te komen tot een voorstel voor een norm voor maximaal toelaatbare transiënte overspanningen. Op basis van de beschikbare meetresultaten concludeert Netbeheer Nederland dat het niet mogelijk is om tot een bruikbare norm voor transiënte overspanningen te komen. Nu zowel meting als het analyseren van praktijkcases geen ingrediënten opleveren voor opstelling van een norm, constateert Netbeheer Nederland dat de artikelen in de Netcode hierover (artikelen 3.3.3, 3.37 en 3.3.8) kunnen worden gewijzigd.

Wijzigingsopdracht

Naar het oordeel van ACM was een onderdeel van het voorstel niet in overeenstemming met artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998. ACM heeft daarom een wijzigingsopdracht gestuurd. Netbeheer Nederland heeft dit onderdeel vervolgens verwijderd. Het voorstel is naar het oordeel van ACM daarmee in overeenstemming gebracht met artikel 31.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?