Kruimelpad

Presentatie

Verslag ACM Congres 2014

23-06-2014

Ter gelegenheid van haar eenjarig bestaan organiseerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op vrijdag 20 juni het internationale congres ‘Innovation in Oversight, Oversight and Innovation’ (‘Innovatie in toezicht, toezicht en innovatie’). Onder de aanwezigen bevonden zich vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheid, wetenschap en andere toezichthouders van over de hele wereld.

Bekijk een kort filmverslag van het ACM Congres 2014 op YouTube

ACM congres 2014 - publiek

Hare Majesteit Koningin Máxima

De opening werd verzorgd door Hare Majesteit Koningin Máxima als speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Hare Majesteit sprak over het dilemma waar toezichthouders voor staan: het vinden van  de juiste balans tussen het waarborgen van stabiliteit en consumentenbescherming aan de ene kant en het bieden van voldoende ruimte aan innovatie aan de andere kant. Zij onderschreef dat ‘consumer empowerment’ noodzakelijk is voor goed-functionerende markten.

ACM congres 2014 - Maxima

Cass R. Sunstein

Cass R. Sunstein, hoogleraar Rechten aan Harvard Law School, is co-auteur van het boek Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness waarin gesteld wordt dat regels die beperkingen opleggen minder effect hebben op het gedrag van mensen dan een relatief kleine interventie in hun omgeving. In zijn bijdrage ging Sunstein meer in op het begrip ‘nudge’. Voor hem is een ‘nudge’ een beleidsmatig duwtje in de goede richting. Samen met Richard Thaler  bedacht hij het ‘libertijns paternalisme’, een beleidsfilosofie die keuzes van mensen beïnvloedt, maar ze niet afneemt. Of het nu gaat om defaults, mensen actief laten kiezen, of de volgorde waarin de te kiezen opties worden gepresenteerd – volgens Sunstein is het onvermijdelijk om na te denken over ‘choice architecture’, hoe richt je bepaalde processen zo in dat mensen tóch de ‘juiste’ keuzes (kunnen) maken?

ACM congres 2014 spreker

William E. Kovacic

William E. Kovacic, hoogleraar Rechten en Beleid aan George Washington University, was tussen 2006 en 2011 de voorzitter van de Federal Trade Commission. Kovacic sprak over de synergievoordelen die gecombineerde autoriteiten, zoals ACM, kunnen behalen. Hij pleitte ervoor dat het markttoezicht moet durven te experimenteren, want alleen dan komen er echte doorbraken en innovatie, zoals ACM heeft gedaan door taken te combineren. Door de combinatie van consumententoezicht en mededinging kun je zowel de vraagzijde als de aanbodzijde beïnvloeden. Hij benadrukte daarom het belang van het hebben van een brede portfolio aan instrumenten.

ACM congres 2014 - spreker 2

Annet Aris

Annet Aris, hoogleraar Strategie aan business school INSEAD en voormalig lid van het college van OPTA, gaf haar visie op de invloed van toezicht(houders) op innovatie. Als voorbeeld gebruikte zij de opkomst van technologiegiganten, zoals Apple, Google en Facebook. Hun werkvelden worden steeds groter en diverser, getuige de continue stroom aan nieuwe en verschillende producten, als ook het aantal overnames van andere (aanleunende) producten en diensten. Hoe kunnen (of moeten) toezichthouders daarop inspelen? Hoe kunnen toezichthouders innovatie effectief (blijven) bevorderen zonder dat daarbij de concurrentie beperkt wordt?

ACM congres 2014 - spreker 3

Charles Leadbeater

Charles Leadbeater is schrijver, denker en strategisch adviseur op het gebied van innovatie. Hij sprak over het belang van nieuwe businessmodels bij innovatie en de rol die ACM hierbij zou kunnen spelen. Leadbeater ziet de meeste innnovaties als systeeminnovaties en niet als productinnovaties. Leadbeater pleit dan ook voor “regulation as public leadership”. Volgens hem kan ACM helpen om de maatschappij betere systemen te laten ontwikkelen zodat we beter kunnen leven. De taak van ACM zou dan moeten zijn: consumenten te stimuleren om dingen beter te maken, ruimte te geven voor frustraties van consumenten en mensen te inspireren om nieuwe tools en technieken te ontwikkelen.

ACM congres 2014 - spreker 4

Fotografie: René van den Burg