Kruimelpad

Voorstel nieuw modelcontract voor energieleveranciers

Leveranciers van elektriciteit en gas zijn verplicht aan kleinverbruikers levering volgens een modelcontract aan te bieden. Het huidige modelcontract voldoet niet meer aan de geldende wet- en regelgeving. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) doet daarom een voorstel voor een nieuw modelcontract. ACM nodigt belanghebbenden uit om op dit voorstel en het bijbehorende ontwerpbesluit te reageren. Dit kan tot 12 februari 2016.

U vindt het ontwerpbesluit als download op deze pagina.

Wat verandert er?

ACM brengt het modelcontract in lijn met de actuele regels. Er verandert niets aan de keuzes qua vorm en inhoud die ACM bij het vaststellen van het huidige modelcontract heeft gemaakt.

ACM nodigt u dan ook  uit te reageren op de wijzigingen ten opzichte van het huidige modelcontract.

Waar vindt u het huidige modelcontract?

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie tot uiterlijk 12 februari 2016 insturen:

Per post

Stuur u uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt

Directie Consumenten

(o.v.v. zaaknummer 15.0819.29)

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

Per mail

U kunt uw reactie ook per mail versturen.

  • modelcontract [at] acm [punt] nl (Mail uw reactie naar ACM)

Bevat uw reactie (bedrijfs-)vertrouwelijke informatie?

U kunt aangeven dat uw reactie (bedrijfs-) vertrouwelijke informatie bevat. ACM kan tot een afwijkend oordeel over de vertrouwelijkheid van informatie komen. In dat geval nemen wij contact met u op voordat deze informatie openbaar wordt gemaakt aan derden. Als u niet aangeeft welke passages uit uw reactie vertrouwelijke informatie bevatten, gaat ACM ervan uit dat uw reactie openbaar gemaakt kan worden.

 

Documenten

Voorstel nieuw modelcontract voor energieleveranciers (PDF - 232.59 KB)
 

Bijlagen

Bevestigingsbrief modelcontract energieleveranciers compleet (PDF - 249.47 KB)