Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM over keurmerken

Het document “ACM over keurmerken” is het verslag van een brede verkenning door ACM naar het fenomeen keurmerken. ACM wilde met dit verkennend onderzoek meer inzicht krijgen in de volgende vragen: hoe zit het landschap van keurmerken in elkaar? Zijn er problemen en zo ja welke? En heeft ACM een rol in het oplossen daarvan?

ACM constateert dat de aanhoudende wildgroei het belangrijkste probleem met keurmerken is. Hierdoor kunnen consumenten geen onderscheid meer maken tussen goede en slechte keurmerken en krijgen keurmerken een slecht imago. Voor consumenten heeft dit tot gevolg dat zij hun vertrouwen verliezen in keurmerken als betrouwbare bron van keuze-informatie. En voor bedrijven wordt het daardoor minder lonend te investeren in keurmerken met daadwerkelijk onderscheidend vermogen.

ACM heeft een beperkte rol bij het aanpakken van de wildgroei. ACM biedt via haar informatieloket ConsuWijzer aan consumenten algemene informatie over keurmerken. Ook kan ACM handhaven als sprake is van misleiding van consumenten of uitsluiting van concurrenten. Maar hierdoor wordt het grootste probleem, namelijk die van de wildgroei aan keurmerken, niet opgelost. ACM ziet een duidelijke rol voor het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om via zelfregulering de wildgroei in te dammen.

 

Documenten

ACM over keurmerken (PDF - 182.48 KB)
 

Bijlagen

Keurmerkenonderzoek – Rapportage Gfk (PDF - 1.22 MB)