Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Prijs voor warmte daalt iets

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven uit de Warmtewet vastgesteld voor 2016. Het belangrijkste tarief is de maximumprijs voor het leveren van warmte. Een gemiddeld huishouden betaalt komend jaar bijna net zoveel als afgelopen jaar. In totaal daalt het jaarbedrag voor warmte met 5 euro naar 1069 euro bij een jaarverbruik van 35 GJ. Dat is het gevolg van onder andere de daling van het tarief voor de transportkosten voor gas. Dat is een van de parameters die ACM gebruikt bij de berekening van de warmteprijs. Een andere belangrijke parameter is de gasprijs. ACM stelt de warmtetarieven vast omdat consumenten en bedrijven niet kunnen overstappen naar een andere warmteleverancier of op gas.

Warmtetarief gekoppeld aan de gasprijs

De Warmtewet is alleen van toepassing op de ongeveer half miljoen consumenten en een deel van de midden- en kleinbedrijven die via blok- of stadsverwarming warmte ontvangen. Verbruikers op het warmtenet betalen niet meer dan wanneer ze gas hadden gehad. Dit heet het Niet-Meer-Dan-Anders-principe. Dat betekent dat als de totale gasprijs voor een consument daalt, dat effect heeft op de prijs voor warmte. De variabele gasprijs bestaat ongeveer voor de helft uit energiebelastingen. Daarnaast betalen consumenten een vast bedrag per jaar dat voor een deel bestaat uit een tarief voor het transport van gas naar hun woning. Dit tarief dat door ACM wordt vastgesteld daalt ook komend jaar. Het effect hiervan op de maximumprijs voor warmte bedraagt ongeveer 7 euro voor 2016. Samen met de overige wijzigingen levert dit per saldo een daling op van 5 euro op de jaarnota.

Energiebelasting

De kale gasprijs zonder de energiebelasting is afgelopen jaar fors gedaald. Dit zou voor de gemiddelde jaarnota van warmtelevering voor komend jaar een extra daling van 96 euro hebben opgeleverd. Henk Don, bestuurder ACM: “Gisteren is in de Eerste Kamer de nieuwe belastingwet aangenomen. Daarin zit een verhoging van de energiebelasting op gasverbruik voor consumenten van 32 procent. Dat heeft ook gevolgen voor het warmtetarief van 2016. De invoering van de nieuwe energiebelastingen kost een gemiddeld huishouden komend jaar 96 euro extra. Daarmee wordt de daling als gevolg van de kale gasprijs teniet gedaan.”

Maximumprijs

Voor 2016 heeft ACM drie tarieven vastgesteld (alle bedragen zijn incl. BTW):

  1. De maximumprijs voor de levering van warmte. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van 276,13  euro met daarbovenop 22,66 euro per verbruikte gigajoule.
  2. Het meettarief. Dit tarief is voor 2016 vastgesteld op 24,97 euro.
  3. De eenmalige aansluitbijdrage. Voor 2016 is dit tarief vastgesteld op 962,95 euro voor alle nieuwe aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet. Bij een aansluiting boven de 25 meter komt er bovenop dit tarief nog 33,87 euro per meter bij.
 

Meer in deze zaak