Kruimelpad

Besluit maximumprijs levering warmte 2016

De Autoriteit Consument & Markt heeft de warmtetarieven vastgesteld voor 2016, waaronder de maximumprijs. De jaarnota voor een gemiddeld huishouden daalt met 5 euro.

Voor wie geldt de Warmtewet?

De Warmtewet geldt alleen voor de ongeveer half miljoen consumenten en een deel van de midden- en kleinbedrijven die via blok- of stadsverwarming warmte ontvangen.

Wat zijn de warmtetarieven voor 2016?

Voor 2016 heeft ACM 3 tarieven vastgesteld (alle bedragen zijn incl. BTW):

  1. De maximumprijs voor de levering van warmte. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van 276,13  euro met daarbovenop 22,66 euro per verbruikte gigajoule.
  2. Het meettarief. Dit tarief is voor 2016 vastgesteld op 24,97 euro.
  3. De eenmalige aansluitbijdrage. Voor 2016 is dit tarief vastgesteld op 962,95 euro voor alle nieuwe aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet. Bij een aansluiting boven de 25 meter komt er bovenop dit tarief nog 33,87 euro per meter bij.

Meer informatie over de warmtetarieven

 

Meer in deze zaak