Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit over bewerken geleverd gas op de Gate terminal

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 27 november 2015 vastgesteld dat het bewerken van geleverd aardgas op de Gate terminal door Gasunie Transport Services B.V. (GTS) kwalificeert als kwaliteitsconversie in de zin van de Gaswet. Het bewerken betreft daarmee een wettelijke taak van GTS die zij mocht uitvoeren. Deze kwalificatie betekent dat het tarief dat GTS voor het bewerken in rekening heeft gebracht in strijd is met de Gaswet. De efficiënte kosten voor het bewerken van het aangeleverde aardgas moeten volgens ACM daarom nu alsnog betrokken worden bij de regulering van GTS.

Achtergrond van het geschil

Medio 2015 heeft ACM een aanvraag tot geschilbeslechting ontvangen van DONG Energy Salg & Services A/S (DONG), Eneco Energy Trade B.V. (Eneco) en RWE Supply & Trading GmbH (RWE). 

De aanvragers stelden een geschil te hebben met zowel GTS en Gate terminal B.V. (Gate) over de  zogenaamde Wobbe Quality Adaptation dienst (WQA-dienst). De achtergrond van de dienst is dat vloeibaar aardgas (LNG) dat op deze terminal wordt aangeland niet altijd voldoet aan de gestelde eisen. Op verzoek van Gate, de beheerder van de terminal, injecteert GTS daarom stikstof, waardoor dat gas alsnog voldoet aan de gestelde eisen.
Naar de mening van de aanvragers zijn de tarieven voor deze dienst die bij hen in rekening zijn gebracht in de periode van 1 september 2011 tot 1 oktober 2014 in strijd met de Gaswet en de daarop gebaseerde regelgeving. ACM heeft de aanvragers hierover in het gelijk gesteld.

In hun geschilaanvraag stellen de aanvragers ook dat het WQA-tarief in de periode vanaf 1 oktober 2014 tot heden evenmin in lijn is met de Gaswet en de daarop gebaseerde regelgeving. ACM zal in een separaat besluit over deze klacht beslissen.

 

Documenten

Geschilbesluit over bewerken geleverd gas op de Gate terminal (PDF - 176.2 KB)