Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit Stedin B.V. Elektriciteit 2016

Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft de maximale tarieven voor Stedin B.V. vastgesteld, die deze netbeheerder in 2016 mag hanteren.

Stedin B.V. beheert een regionaal netwerk van elektriciteitskabels in Nederland en lost storingen op. Voor deze wettelijke taken mag Stedin B.V. kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Stedin B.V. heeft op uiterlijk 18 september 2015 een voorstel ingediend bij ACM voor de tarieven die zij in 2016 in rekening wil brengen. ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

In oktober 2013 heeft ACM een methodebesluit genomen. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Stedin B.V. in 2016 worden berekend. Hierop heeft ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer informatie

 

Documenten

Tarievenbesluit Stedin B.V. Elektriciteit 2016 (PDF - 289.61 KB)
 

Bijlagen

Tarievenblad Stedin Elektriciteit 2016 (XLSX - 40.1 KB)